☜ کی میگه عشق یعنی:

☜ کی میگه عشق یعنی:
☜ ع= علاقه ➣ ✦♥️
☜ ش= شدید ➣ ✦♥️
☜ ق= قلبی؟ ➣ ✦♥️

☜ شاید عشق یعنی:

☜ ع= عمیق ترین➣ ✦
☜ ش= شکست ➣ ✦
☜ ق= قلبی!!!!! ➣ ✦
#عزراییل
🖕🏿 @Tania0077

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *