اشــــــــــتباﻩ

اشــــــــــتباﻩ
ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ…:
✘ﻣﻦ ﺍﺯ ﮐﺴــــــــــﯽ
ﺍﻧﺘﻈـــــــﺎﺭ ﺩﺍﺷـــــﺘﻢ ﺳــــــکوتم ﺭﺍ
ﺑﻔﻬــــــــــﻤﺪ ✘
✘ﮐﻪ ﺣـــــــﺘﯽ
ﻓــــــــــﺮﯾﺎﺩﻡ ﺭﺍ
ﻧﺸــــــــــنید …!✘
.

#عزراییل

@Tania0077

ﺳــٓــﻼﻣـــٓٓـــﺘــــﯽ ﺭﻭﺯﯼ ﮐـــِــﻪ

ﺳــٓــﻼﻣـــٓٓـــﺘــــﯽ ﺭﻭﺯﯼ ﮐـــِــﻪ

ﻭﺍﺳــِـــﻪ ﺩﯾــــﺪٓﻧـــٓــﻢ ﺑﺎﯾـــــــٓـــﺪ

ﺟـــــﺎﺩﻩ قبرستــــِــــون

ﺭﻭ طـــی کنـــی رفــیـق 😔

@tania0077

هرشب تنهایی

+مــیگَـن مــیرَمـ جَــهَـنَـم …

+مــیگَـن مــیرَمـ جَــهَـنَـم …

خـــو بــه جَـهَـنَـم …⇀

مَــگِـه تـا الــان

کُـجـا داشــتَـم زِنـدگــی مـیکــردَم؟؟
یِ
جـور مـیشَـم صـادره از جَـهَـنَم به جَـهَـنَـم !!

#عزراییل
@Tania0077

راز بـــاش↜فـــاش نــشـدنـے

راز بـــاش↜فـــاش نــشـدنـے

تــو قــفـس بــاش↜ولـےرامـ نــشـدنـے

مــاه بــاش↜واسـہ شـــبـات

راه بــاش↜واســہ پــاهــات

دڪتر بـــاش↜واسـہ دردات

مــرحـمـ بــاش↜واســہ زخــمـات

روشــڹ بـــاش↜واســہ فــردات
#عزراییل #بی #اعصاب
‌🅰 @Tania0077 🅰

ایشالٰـا اونے کـِ…

ایشالٰـا اونے کـِ…

بــٰـاعثـ مےشِہ

شَبـٰا بــِ یـــــٰـادِشـ …

بـٰا بـُـــــــــــــــــغضـ بِـخـــوابمـ …

تَـــــنِشـ سـٰالِــمـ

بــٰاشہ …

مـٰن اَهـــلـِ نِــــــــــفرینــ نیــستمـ …

وَلے یــــــــٰـادِشـ

بـــٰاشِہ …

دنـیــــــٰـا … دارِ مُکــــــــٰـافـٰاتِـہ………
#عزراییل #بی #اعصاب
@Tania0077

شِنْیدَمْ میگَنْ توْ اوُنْ دُنْیٰا

شِنْیدَمْ میگَنْ توْ اوُنْ دُنْیٰا

تَمٰامِ اَعْضٰایِ بَدَنْ حَرْفْ مــْیزَنَنْ…

خُدٰا کُنِِهْْ دِلََمْ لـٰالْ بِِمُوْنِِهْ…

طـٰاقََتِِ اََشْْکِِ خُُدٰا رٰا نَدٰارََمْ…

#عزراییل #بی #عصاب
‌ ‌
❄️ @Tania0077 ❄️👈🏻 #ʝøiɴ