ﺑﺴﻼﻣﺘﯿﻪ ﻫﻤﺘﻮﻥ …. ﮐـﯽ ﻣﯿـﮕﻪ ﺍﯾﻨـﺠﺎ

ﺑﺴﻼﻣﺘﯿﻪ ﻫﻤﺘﻮﻥ …. ﮐـﯽ ﻣﯿـﮕﻪ ﺍﯾﻨـﺠﺎ ﺩﻧـﯿﺎﯼ
ﻣﺠـﺎﺯﯾﻪ ؟؟ !!??????
ﻫﺎﻥ؟؟؟
ﺩﻧـﯿﺎﯼ ﻣـﺠﺎﺯﯼ ﺍﻭﻥ ﺑﯿـﺮﻭﻧﻪ !↯
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺑﻦ ! ↯
ﻫـﻤﻪ ﺗـﻮ ﻗـﯿﺎﻓﻦ ! ↯
ﺣﺘـﯽ ﻣﻦ ! ﺣﺘـﯽ ﺗﻮ !
ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﯾﻨﺠـﺎﺱ ! ↯
ﻫﻤﻪ ﺑﯽ ﺭﯾﺎ ﻭ ﺧﺎﮐﯽ ! ↯
ﮐـﺴﯽ ﺯﺧﻤﺎﺷﻮ ﻧﻤﯿﭙـﻮﺷﻮﻧﻪ ! ↯
ﮐـﺴﯽ ﺍﺷﮑﺎﺷـﻮ ﭘﺎﮎ ﻧﻤـﯿﮑﻨﻪ ! ↯
ﮐـﺴﯽ ﺑﻐﻀـﺎﺷﻮ ﻗﻮﺭﺕ ﻧﻤﯿﺪﻩ ! ↯
ﮐـﺴﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﻬﺮﺵ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻧﻤﯿﺸﻪ !!! ↯
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮﻕ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻥ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻭ ﺗﺒﻠﺖ
ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ
ﺍﺭﺯﻭﻥ ﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ! ↯
ﺍﯾﻨـﺠﺎ ﻣﻤﻠﻮ ﺍﺯ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯼ ﻧـﮕﻔـﺘﺲ ! ↯
ﺣـﺮﻓﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻭﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻧﻤﯿﺸـﻪ ﺯﺩ ! ↯
ﺩﯾﺪﯼ؟؟؟
#عزراییل
@Tania0077

⇇ﺭفتــــــــــی؟؟ 

⇇ﺭفتــــــــــی؟؟ 
 ﺑﻪ ﺩﺭكــــــــــــــــــ…!
ﻧﺎﺭﺍﺣتـــــــــ ﺷﺪی؟؟ 
 ﺑﻪ ﺟﻬﻨـــــــــــم
ﺑﺮ ﻧﻤﯿﮕـــــــــﺮﺩی؟؟
ﻓـــــــــﺪﺍ ﺳــــــــــــــــــﺮﻡ…!
ﭘﺸـــــــــﺖ ﺳـــــــــﺮﻡ ﺣـــــــــﺮﻑ ﺯﺩی؟؟
ﻭﺍﻕ ﻭﺍﻕ ﮐـــــــــــــــــردی…!
ﺧﺮﺍﺑـــــــــﻢ ﮐـــــــــﺮﺩی؟؟ﻏﻠـــــــــﻂ ﮐــــــــــــــــــﺮﺩی…!
ﺧﻮﺩتـــــــــﻮ ﮔـــــــــﺮﻓتی ﻭﺍﺳـــــــــم؟؟
خـــــــــﺏ ﻣــﻌﻠﻮﻣﻪ ﻣﮕﺲ ﻣﯿﺮﻩ ﺩﻧﺒﺎﻟﻪ ﻋﻨــــــــــــــــــﯽ ﻣﺜﻪ
ﺧـــــــــﻮﺩش…!
ﺗـــــــــﻮ ﻧﺸـــــــــﺪى؟؟ ﯾﮑـــــــــﯽ ﺩﯾــــــــــــــــــﮕهـ…!
ﺑﺎ ﻣـــــــــﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﻟﯿﺎﻗـــــــــﺖ ﻣﯿﺨﺎستـــــــــ كه ﺗــــــﻮ
ﻧﺪﺍﺷﺘـــــــــى…!
ﻭﻟـــــــــى.. 
ﺍﯾﻦ ﺧﻂــ
ﺍﯾﻦ ﻧشـــــــــون |
ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﺧﺪﺍﯾـــــﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﭙﺮﺳــــــﺘﯽ!
ﻣــــــﻦ ﺟﺎﺩﻩ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻨﺖ ﭘﺸﯿﻤـــــــــﻮﻥ
ﻣﯿﮑﻨـــــم
ﻗﺮﺍﺭ ﻧﯿﺲ ﺩل ﮐﺴﯿﻮ ﺑﺴﻮﺯﻭﻧـــــﻢ
ﺑﺮﻋﮑــــــــس
ﮐﺴﯿﻮ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﻣﯿﺎﺩ ﺍﻧـــــﻘﺪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ
ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺟﺎﺵ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ
ﻟﻌﻨـــﺖ ﺑﻔﺮﺳﺘى
بشين تماشا كــــــــن⇉
#عزراییل
@Tania0077

┅┄┅┄ ❅✾❅ ┄┅┄┅┄

√√√√ بخووون ارزش هزار لایک داشت√√√√

√√√√ بخووون ارزش هزار لایک داشت√√√√

من نه ✖دوســـــــت✖ میخوام

نه ✖داداشی✖

نه ✖آبجی✖

نه ✖just friend✖

نه هیچ کوفت و زهره مار دیگه↪

کی کیو گول میزنه؟!

میگی… داداشمی آبجیمی،

در روز یکبار حالمو نمی پرسی!!!

میگی دوستمی ولی وقتی چشام خیسه

[یه کلمه] نمیگی چته؟!

بابا بــــــــَـــــس کنید♣

چرا هر کی میفهمه دوسش داری✖

فکر میکنه خبریه؟!

چرا هر کی رو

فراموش میکنی✖

تازه میفهمه دوستت داشته؟!▶

چرا میگی بی حسی ولی وقتی تو آغوشته میگی عاشقشی؟!

چرا یکی بهت بد میکنه فکر میکنی [هـــــــــمه] دشمنن؟

آره رفیق حرفام “سنـــــگـیــــــــنه”…

تو گوشت نمیــــــــــره!!!

بگیر تخت بخواب!!

عشق امروزى يعنى تنهايى➡

عشق يعنى پول و تيپ و زبون بازى⬇

عشق یعنی آهن پرستی و مانکن پرستی ✖

یه موقع هایی میبینم تنهایی

به خیلی بودنای امروز
☑می ارزه…

بی احساس نیستم ◀ فقط فهمیدم حسم برای کسی مهم نیست …
#عزراییل
@Tania0077

+ سلام دختری یا پسر؟

+ سلام دختری یا پسر؟
– سلام دخترم
+ ببین من خیلی تنهام شماره تو بده
با هم باشیم
– خواهر داری؟
+ آره چطور؟
– ببین داداشِ منم خیلی تنهاس
شماره آبجیتو بده با هم باشن
+ خفه شو
– اگه گرگایی که به ناموست میپرن رو میدری
چرا خودت گرگ میشی واسه ناموس دیگری؟
😔💔😔
#عزراییل
@Tania0077