⇇ هــــــیس ⇥

⇇ هــــــیس ⇥

⇜ در ایـن. ↷ دنــیــــــــا ↶ حــــــرف ☜ دلــــــت ☞ ↳

حکــــــــم هرز گــــــــے ات را ↺ امـــضــــا ↻ میکند ⇝

پـــــس ♘ خـــامــــــــ★ـــــوش ♞ بــــاش..⇉

♔@TANIA0077
#شبگردعاشق

✘زِندگی را باید از گُــرگ ” آموخــت و بـــَس✘

✘زِندگی را باید از گُــرگ ” آموخــت و بـــَس✘
✘گُــرگ با همنوعانش شِــکار میکند✘
✘خــو میگیرد ، زندگـی میکند✘
✘ولـی چِــنان به آنـان (بی اعـتماد) است
که شــَب  هِنگام خـواب✘
✘با یک چِشــم باز میخوابد✘
✘شایــد گرگ معنی رفاقــت را خـوب درک کرده است✘

#عزراییل
@Tania0077